"ALL ABOUT BLADE AND STICK" Oδός: Νιρβάνα 34 - Κάτω Πατήσια - 211.21.36.521 e-mail: fmagreece@gmail.com

Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ FCS GREECE (Video)


O FCS GREECE Organization, o μεγαλύτερος Οργανισμός Φιλιππινέζικων Πολεμικών τεχνών (ευρύτερα γνωστές ως "Εskrima - Arnis - Kali) στην Ελλάδα, προκηρύσσει την 20η σχολή Εκπαιδευτών, με έναρξη την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016.


Η σχολή Εκπαιδευτών του FCS GREECE, είναι ένας θεσμός που ξεκίνησε το 2004, και συνεχίζει αδιάκοπα να παρέχει την εξειδικευμένη γνώση στα διδακτικά αντικείμενά της

1. Μάχιμη χρήση και εφαρμογή του μαχαιριού 
2. Αοπλη αντιμετώπισή του
3. Μάχιμη χρήση και εφαρμογή του Ραβδιού
4. Αοπλη αντιμετώπισή του
5. Αοπλη μάχη (Panantukan - Dumog - Sikaran...)

Πάνω από το 70% όσων διδάσκουν Φιλιππινέζικες Πολεμικές Τέχνες στην Ελλάδα, και συνολικά πάνω από 80 σχολάρχες από πολλές και διαφορετικές τεχνοτροπίες και στυλ, έχουν περάσει ή εξακολουθούν να μαθητεύουν στις σχολές Εκπαιδευτών του FCS GREECE.

Το πρόγραμμα του FCS GREECE, από την πρώτη στιγμή (Alphabet of Motion) και σε κάθε τεχνική ή στρατηγική του, διδάσκεται με επιστημονική ανάλυση, πλήρη επεξήγηση των αρχών του και σημασία στην λεπτομέρεια και στην σωστή βάση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται, στο "τι θα συμβεί εάν" (what if) για να είναι εύκολη και να γίνει φυσική η προσαρμογή στις τυχόν μεταβολές της μάχης, στην "προέκταση" (extension) κάθε τεχνικής για να αναπτυχθεί η ευχέρεια στην "υπερθανάτωση" (overkilling) αλλά και στην εναλλαγή των χτυπημάτων (alternating zones), στην εκπαίδευση με "αντεπιθέσεις" (counter to counter) για να εκμηδενιστεί η αίσθηση του παθητικού αντιπάλου..., και στη μεθοδολογία της εκπαίδευσης η οποία θεμελιώνει όχι μόνο το “πως” και “πότε” γίνεται, αλλά και το “γιατί” γίνεται έτσι.


 Το FCS GREECE γνωρίζει ΚΑΛΑ το μαχαίρι και το ραβδί, τόσο στην μάχιμη χρήση και εφαρμογή τους, όσο και στην άοπλη αντιμετώπισή τους, και γι’ αυτό το σύστημα εκπαίδευσης, ξεκινά από την εκμάθηση της σωστής αντίδρασης (Correct Response), και μέσα από τη προπονητική διαδικασία (Conditioned Response) γίνεται φυσική (Νatural Response) ώστε να εκτελείται αβίαστα. Πέρα από αυτούς τους τομείς, μεγάλη βαρύτητα δίδεται στα αντανακλαστικά που ενεργοποιούνται (Reaction Response ή Reflexive Response) τόσο στις επιθετικές ενέργειες (πχ. χτυπήματα) όσο και στις αμυντικές (πχ. εκτροπές). Αυτή η γνώση βοηθά τον ασκούμενο όχι μόνο να κινείται με ασφάλεια αλλά και να προκαλεί ως τροφοδότης (Feeder) γνωρίζοντας τα αντανακλαστικά του αντίπαλου παραλήπτη (Receiver

Οι επιρροές από διαφορετικές τεχνοτροπίες και στυλ ΦΠΤ, οι σύγχρονες αντιλήψεις για τις εξελίξεις στην αυτοάμυνα σήμερα, ο καινοτόμος σχεδιασμός και η δομή των προγραμμάτων μας που είναι δοκιμασμένα στον χρόνο και δομημένα με τα υψηλότερα πρότυπα, η πρωτοπορία μας σε πάρα πολλά πεδία… αλλά περισσότερο η πολύχρονη εκπαιδευτική εμπειρία μας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, βοήθησε το FCS GREECE Program να εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο, που να ξεχωρίζει απ' όλα τα υπάρχοντα στυλ ΦΠΤ στην Ελλάδα.

Δεν είναι τυχαίο που, ανάμεσα στα πολλά άλλα, το FCS GREECE είναι το πρόγραμμα Φιλιππινέζικων Πολεμικών Τεχνών με τις περισσότερες σχολές μέλη στην Ελλάδα, ούτε πως ο Μιχάλης Κοσσυβάκης είναι ο μοναδικός Ελληνας εκπαιδευτής που τον καλούν επανειλημμένα να διδάξει Φιλιππινέζικες Πολεμικές τέχνες σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις σε Ευρώπη – ΗΠΑ και Καναδά.


Τα ειδικά χαρακτηριστικά του FCS GREECE, σε σχέση με τις άλλες Πολεμικές τέχνες είναι:

1. Το ότι "όλη" η κινησιολογία του – αμυντική και επιθετική, είναι βασισμένη κυρίως στην μάχιμη χρήση και εφαρμογή των λεπίδων,
2. Η μηχανική του σώματος σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης, παραμένει ίδια και στην άοπλη αλλά και στην ένοπλη μάχη, επιτρέποντας την άμεση αντίδραση, χωρίς απολύτως καμία καθυστέρηση και χάσιμο χρόνο στην επιλογή της κατάλληλης αμυντικής ή επιθετικής ενέργειας.
3. H  εμπειρία και η γνώση μας στο τμήμα Tactical, το οποίο οι επιχειρησιακές του ανάγκες, επιτρέπουν μόνο αυτό που λειτουργεί σε αντίσταση, δημιουργώντας μια εξαιρετικά αποτελεσματική και επιτυχή εκπαιδευτική μέθοδο.

Τρία ακόμα σημεία, που έχει κάνει το FCS GREECE τόσο προτιμητέο από εκπαιδευτές άλλων τεχνών, πέρα από την μεγάλη εξειδίκευσή του, είναι ότι 

Α) Δεν επηρεάζει καθόλου την τέχνη που εξασκεί και διδάσκει ο κάθε εκπαιδευτής στην σχολή του, αντιθέτως την βοηθά με τις ειδικές ασκήσεις ροής και ευαισθησίας που υπάρχουν στο πρόγραμμα τoυ FCS GREECE, 

B) για όσους αποφασίζουν να το εντάξουν ως νέο ανεξάρτητο τμήμα στις σχολές τους, η ύλη του FCS GREECE περνάει εύκολα, φυσικά και αβίαστα στους μαθητές κρατώντας τους πάντα σε υψηλό επίπεδο το ενδιαφέρον τους και 

Γ) Η επιστημονικότητα στην διδασκαλία του. Η πλήρης ανάλυση και επεξήγηση αρχών και θεωριών όπως, Common sense, Dimensional Zone Theory, Economy of Motion, Power Assistant, Force by Opposite Direction, Engineer of Motion, Environmental Awareness, Fighting Sentence, Mechanic of Motion, Minor/Major Concept, Self-Correcting, Sophisticated Simplicity, Three Phase Concept, Three Points of View, Transitional Response, Unintentional Moves, Variable Expansion, Zone Theories, Open mindedness, Adaptability, Non Conditional, Individual Uniqueness, Fluidity κ.α, οδηγούν στην αποδοχή μέσω της κατανόησης και τελικά στην αυθόρμητη εφαρμογή την στιγμή της μάχης, μέσα από την κατάρτιση που έχει επιτευχθεί.


Το πρόγραμμα του FCS GREECE στηρίζεται στον ρεαλισμό της μάχης (combat realism). Ολες οι αρχές που το διέπουν έχουν ενσωματωθεί με βάση την αποτελεσματικότητα σε πραγματικές συνθήκες μάχης, με κύριο σκοπό και στόχο την επιβίωση σε ρεαλιστικές καταστάσεις αυτοάμυνας, με ένα υψηλό βαθμό ασφάλειας.

Οι σχολές Εκπαιδευτών, αποτελούν σταθμό παρουσίασης των σωστών και λειτουργικών τρόπων χρήσης του μαχαιριού-ων και του ραβδιού-ων στην ένοπλη μαχητική εφαρμογή τους αλλά και στην άοπλη αντιμετώπισης τους.

Στο FCS GREECE είμαστε σίγουροι ότι τέτοιες μορφές επικοινωνίας, συντελούν αποφασιστικά στην διακίνηση της γνώσης και αποτελούν όχημα μεταφοράς νέων ιδεών και σύγχρονης αντίληψης, ώστε να βελτιώνεται το γνωσιολογικό επίπεδο των εκπαιδευτών δασκάλων - προπονητών που δραστηριοποιούνται με τις Πολεμικές τέχνες.

Ο σχεδιασμός και η δομή της σχολών ακολουθούν τα πιο υψηλά διεθνή πρότυπα και αποτελούν μια ποιοτική και υπεύθυνη πρόταση για ανανέωση και αναβάθμιση της γνώσης και των ιδεών, για ασφαλείς και σωστές μεθόδους διδασκαλίας σε όλο το φάσμα αυτών των αντικειμένων.
Στη συγκεκριμένη σχολή, παρουσιάζονται και διδάσκονται πλήρως και αναλυτικά όλες οι σύγχρονες τεχνικές και μέθοδοι για την επιστημονική, θεωρητική και πρακτική τεκμηρίωση των προγραμμάτων του FCS GREECE έως και το 2nd Level.


Η σχολή απευθύνεται σε Εκπαιδευτές πολεμικών τεχνών, αλλά και σε ασκούμενους άνω των 23 ετών που έχουν εμπειρία και ενεργή ενασχόληση σε άλλο στυλ, τουλάχιστον 3 χρόνια, ενώ τελείται υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπάιδευσης Τεχνών Αυτοάμυνας (Π.Ο.Ε.Τ.Α)

Πληροφορίες προεγγραφές: 211.21.36.521 / 6976.142.172 / fmagreece@gmail.com

H σελίδα της σχολής στο facebook είναι: https://www.facebook.com/events/1678929872392748/

Διεθνές σεμινάριο Αυτοάμυνας με τον Hanshi Alain Sailly 8th Dan


Αγαπητοί φίλοι και φίλες, συνάδελφοι, μαθητές, ενδιαφερόμενοι

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε και σας προσκαλούμε , στο Διεθνές σεμινάριο Αυτοάμυνας - Goshindo Ju-Jitsu, το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Iανουαρίου 2016.

Επίσημος προσκεκλημένος: Ηanshi Alain Sailly 8th Dan

Ο Αlain Sailly γεννήθηκε το 1958 στη Γαλλία. Ξεκίνησε Judo στην ηλικία των 5 ετών.

Εως 20 ετών είχε συμμετάσχει σε διεθνείς αγώνες Judo, Free Style και Greco roman wrestling, Sambo and Full-contact Jitsu.

Για να φτάσει στη δημιουργία του Goshindo (The way of self defense) εκπαιδεύτηκε για χρόνια σε πολλές παραδοσιακές σχολές, όπως Hakko Ryu Ju Jitsu και Daito Ryu Aikijujutsu, και μαθήτευσε σε διάφορα στυλ. Με τον Prof. Roland Maroteaux μαθήτευσε Ηakko ryu και Αikido, με τους Gozo Shioda και Prof. Morris μαθήτευσε Modern Jujitsu, με τον John Therien μαθήτευσε Jujitsu και pressure points, με τον Lucien Manicacci μαθήτευσε Wrestling και Sambo, κ.α

Η τέχνη του, έχει χαρακτηριστεί από τους ειδικούς ως ένα εκρηκτικό μείγμα αυτοάμυνας, ενώ η καταξίωσή και η φήμη του είναι Παγκόσμια, έχοντας διδάξει στα περισσότερα κράτη του κόσμου. Τον ονομάζουν ως τον «Μάγο της κίνησης» και ως «τον άνθρωπο που κινείται όπως κανείς άλλος».

Το στυλ του είναι ένα μοναδικό μείγμα τεχνικών με ροή – δύναμη – συντονισμό και ευελιξία, ενώ συνδυάζει με απαράμιλλο τρόπο το striking με το grappling με αποκλειστικό σκοπό την Αυτοάμυνα.

Τώρα ζει στο Βέλγιο και η κύρια δουλειά του είναι η παράδοση σεμιναρίων ανά τον κόσμο.
Είναι ο συνιδρυτής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας World Kobudo Federation, και κατέχει το Physical education degree από το Sport University Vichy.


ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Σάββατο 9 Iανουαρίου 2016 - Από 14:00 έως 17:00
ΜΟΝΟ για Μαύρες ζώνες, εκπαιδευτές, βοηθούς και σχολάρχες.

Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016 - Aπό 12:00 έως 16:00
ΑΝΟΙΧΤΟ σεμινάριο για όλους τους βαθμούς.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ)

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1η ημέρα - Σάββατο 30 euro
2η ημέρα - Kυραική 30 euro
KAI ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ, 50 euro

ΠΑΡΟΧΕΣ:
Α. Πολυτελές Δίπλωμα συμμετοχής για κάθε σεμινάριο ξεχωριστά/
Β. Snack - Σάββατο 9/1
Γ. Snack - Κυριακή 10/1

Πληροφορίες - προεγγραφές:
211.21.36.521 – 6976.142.172 (what's up) – fmagreece@gmail.com / info@self-defense.gr

To σεμινάριο απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες άνω των 15 ετών.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ – ΓΚΡΟΥΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015

20η Σχολή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ FCS GREECE - Iανουάριος 2016

Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης και διάδοσης των Φιλιππινέζικων Πολεμικών και της εξειδικευμένης Αυτοάμυνας στην Ελλάδα, το FCS GREECE προκηρύσσει την 20η σχολή Εκπαιδευτών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Α. Διάρκεια σπουδών
Ο πρώτος κύκλος της σχολής ορίζεται σε 8 ημέρες (Κυριακές) και το σύνολο ωρών εκπαίδευσης σε 40 ώρες (5 ώρες ανά μάθημα).

Β. Τόπος διεξαγωγής
Η σχολή θα διεξαχθεί στην Αθήνα και συγκεκριμένα στα Κάτω Πατήσια - οδός Νιρβάνα 34. (Πολύ κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό Κάτω Πατήσια - Εύκολη πρόσβαση από Εθνική οδό - ύψος 3 γέφυρες και από Αχαρνών)

Γ. Πιστοποίηση βαθμού
Ο βαθμός των επιτυχόντων θα επικυρωθεί από τα διπλώματα του FCS Greece Οrganization, πιστοποιημένα από την Παγκόσμια Ομοσπονδία W.A.K.E.S (World Arnis Kali Eskrima Federation) και ανάλογου διπλώματος, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό FMA BROTHERHOOD. Ειδικό Δίπλωμα Αδειας Διδασκαλίας)

Δ. Η σχολή εκπαιδευτών, γίνεται υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαίδευσης τεχνών Αυτοάμυνας (Π.Ο.Ε.Τ.Α), η οποία είναι η μοναδική ΜΗ αθλητική Ομοσπονδία Πολεμικών τεχνών στην Ελλάδα.


Ε. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
• Όλοι οι εκπαιδευτές που διατηρούν δική τους σχολή πολεμικών τεχνών, ή δικό τους τμήμα σε σχολές ή γυμναστήρια, ανεξαρτήτως βαθμού που κατέχουν και τέχνης που διδάσκουν.

• Όλοι οι προπονητές που είναι υπεύθυνοι σε συλλόγους μαχητικών σπορ, σχολές ή γυμναστήρια ανεξαρτήτως βαθμού που κατέχουν και αθλήματος που εξασκούν.

• Ο κάθε σπουδαστής / σπουδάστρια, αθλητής / αθλήτρια, άνω των 20 ετών, που έχει εμπειρία και ενεργή συμμετοχή τουλάχιστον 3 χρόνια σε οποιαδήποτε Πολεμική τέχνη ή 4 χρόνια σε οποιοδήποτε μαχητικό σπορ. 

Ζ. Η σχολή απευθύνεται σε
• Oσους και όσες νοιώθουν ότι πρεσβεύουν και ακολουθούν μια πορεία αδιάκοπης διαδικασίας μάθησης και αναζήτησης της χρήσιμης γνώσης και της σωστής ενημέρωσης από όποια τεχνοτροπία και αν προέρχεται χωρίς κανένα «σύμπλεγμα, περιορισμό και προκατάληψη.

• Όσους και όσες οι λέξεις Πρακτικό, Ρεαλιστικό, Λειτουργικό, Χρήσιμο, Αποτελεσματικό, Εφαρμόσιμο, Ουσιαστικό και οι έννοιες τους καθοδηγούν τον δρόμο τους στις Πολεμικές τέχνες/Μαχητικά σπορ

• Όσους και όσες καταλαβαίνουν και κατανοούν ότι καμία Πολεμική τέχνη δεν μπορεί να προσφέρει τα πάντα και να καλύψει επαρκώς όλους τους τομείς και επιθυμούν να εξειδικευτούν στα συγκεκριμένα αντικείμενα από μια τέχνη που τα γνωρίζει σε βάθος και τα εξελίσσει συνεχώς.

• Όσους και όσες τους αρέσει η οπλομαχία και επιζητούν την σωστή και ουσιαστική γνώση σε οτιδήποτε αφορά το μαχαίρι / λεπίδες και ραβδί.(Χρήση ΚΑΙ αντιμετώπιση)

Η. Ημερομηνίες λειτουργίας της σχολής
Η σχολή θα ξεκινήσει την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2015. 

Ο κύκλος μαθημάτων διεξάγεται Κυριακές και ώρες 12:00 με 17:00
Οι ημερομηνίες της σχολής θα καθοριστούν την πρώτη Κυριακή, λαμβάνοντας υπόψη τις αγωνιστικές και άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις των μελών της σχολής.

Θ. Εισηγητής της σχολής
O επικεφαλής εκπαιδευτής του FCS GREECE Organization, Master Μιχάλης Κοσσυβάκης


Πληροφορίες - Προεγγραφές:
fmagreece@gmail.com
211.21.36.521 (Kαθημερινά από 16:00 έως 22:00)
6976.142.172 (Από 13:00 έως 23:00

Σχολές του FCS GREECE, μέλη της Π.Ο.Ε.Τ.Α

Oταν η σκέψη είναι Φιλίππινέζικες Πολεμικές Τέχνες, η επιλογή είναι FCS GREECE.

Διαφημιστικές κάρτες των σχολών μελών του FCS GREECE Organization, που είναι μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαίδευσης Τεχνών Αυτοάμυνας (Π.Ο.Ε.Τ.Α)Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

Εκπρόσωπος του FCS KALI HELLAS δημοσιεύει ψευδή "στοιχεία"!!!

Μόλις με πληροφόρησαν, πως ο πρώην μαθητής μου dimitris boudakis (άνθρωπος που ξεκίνησα από το 0 στις πολεμικές τέχνες) έγραψε σε ένα post του, πως δήθεν και τάχα, αυτός και άλλοι ανήκαν στην διοργανωτική ομάδα που έφερε τον Ray Dionaldo στην Ελλάδα το 2003!!!!

ΑΡΚΕΤΑ ΜΕ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ. Ας παραμυθιάζουν τους μαθητές τους, και ας λένε ιδιωτικά τις φαντασιοπληξίες τους.

ΑΣ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΒΗΜΑ, ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ.

Καμία διοργανωτική ομάδα δεν έφερε τον Ray και το FCS στην Ελλάδα. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ από δική μου πρωτοβουλία ήρθε (και ερχόταν έως τον Νοέμβριο του 2008). ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ με δικά μου έξοδα. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ με δική μου επαφή, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ σε δική μου διοργάνωση.-

Πόσο μικρό και αναξιοπρεπές είναι, το να προσπαθεί/ουν κάποιος/οι, να οικειοποιηθεί/ούν δουλειά άλλου!!!Στη φωτό, οι Δημήτρης Μπουδάκης και Αγγελος Μπαστάκης, (μαθητές μου που ξεκίνησα από το μηδεν στις πολεμικές τέχνες) ενώ τους δείχνω τεχνική, από το πρώτο σεμινάριο Filipino Combat Systems στην Ευρώπη, που διοργάνωσα τον Νοέμβριο του 2003 στην Αθήνα

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015

ΔΩΡΕΑΝ ανοιχτό επετειακό σεμινάριο FCS GREECE στις 22/11/2015" (Video)To FCS GREECE γιορτάζει τα 12 χρόνια δράσης του στην Ελλάδα, και προσκαλεί τον κάθε ενδιαφερόμενο για την ένοπλη και άοπλη μάχη, στο επετειακό ανοιχτό σεμινάριο που διοργανώνει την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015, στο Περιστέρι (Σουρή 20 – 2ος Οροφος)Το σεμινάριο θα έχει διάρκεια 4 ώρες, και θα παρουσιαστούν τεχνικές και αρχές από το εξειδικευμένο πρόγραμμα του FCS GREECE στην μάχιμη χρήση και εφαρμογή του μαχαιριού και ραβδιού, στην άοπλη αντιμετώπισή τους, καθώς και στην άοπλη μάχη.Το σεμινάριο είναι δωρεάν για τα μέλη του FCS GREECE, ενώ για τους φίλους του και κάθε ενδιαφερόμενο, το κόστος –λόγω του επετειακού χαρακτήρα του- είναι μόλις 10 ευρώ!!!.

http://www.fcsgreece.net
http://www.youtube.com/FCSGR
https://www.facebook.com/fcsGreece


To σεμινάριο τελείται υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαίδευσης Τεχνών Αυτοάμυνας (Π.Ο.Ε.Τ.Α)
https://www.facebook.com/selfdefense.federation/


FCS GREECE, ΚΑΙ στο Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτοάμυνας.

Eυχαριστούμε, όλες και όλους που ενδιαφέρθηκαν για το πρόγραμμά μας
http://www.fcsgreece.net
http://www.youtube.com/FCSGR
https://www.facebook.com/fcsGreece/


134 συμμετοχές το Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτοάμυνας!

Αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις, τόσο στους εισηγητές όσο και στους συμμετέχοντες, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτοάμυνας.

Μια πραγματική γιορτή των Πολεμικών τεχνών, όπου στην ΠΡΑΞΗ, μεγαλούργησε ένα μη δογματικό περιβάλλον (που τόσο απουσιάζει από τον χώρο μας), και που παρουσιάστηκαν αρμονικά 12 διαφορετικές τεχνοτροπίες –Ιαπωνικές, Φιλιππινέζικες, Κορεάτικες, Αμερικάνικες, Ισραηλινές, Ταϊλανδέζικες, Ρώσικες και Ελληνικές- και 12 στυλ!

Οι συμμετέχοντες, (που ήρθαν από Πάτρα, Κρήτη, Κω έως και από Θεσσαλονίκη), από αρχάριοι έως σχολάρχες, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν άγνωστα συστήματα γι’ αυτούς, και να προπονηθούν με τους εκπαιδευτές της επιλογής τους, σε ένα πολύ ευχάριστο περιβάλλον, και σε μια πολύ φιλική και γιορτινή ατμόσφαιρα.

Η διοργάνωση πρόσφερε, καφέ και μεταλλικό νερό και τις 12 ώρες της διεξαγωγής του συνεδρίου, ενώ την πρώτη ημέρα παρείχε snack, και την δεύτερη buffet, ανεβάζοντας ψηλά τον πήχη της ποιότητας και απέχοντας κατά πολύ από τις περισσότερες διοργανώσεις σεμιναρίων που γίνονται στη χώρα μας.

Το σημαντικότερο όμως, ήταν η ποικιλότητα και η συνύπαρξη παραδοσιακών και σύγχρονων πολεμικών τεχνών, γεγονός σπανιότατο για την Ελληνική πραγματικότητα, που κατά την γνώμη του διοργανωτή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προαγωγή του χώρου.

Τα στυλ που παρουσιάστηκαν, με αλφαβητική σειρά ήταν

1. Αikido – Χρήστος Κουτελιέρης,

2. FCS GREECE – Μιχάλης Κοσσυβάκης,

3. Ηapkido – Σιδέρης Γεωργίου,

4. ICAT Program – Γιάννης Λαιμοδέτης,

5. Ju-Jitsu – Νεκτάριος Λυκιαρδόπουλος,

6. Κenpo – Παναγιώτης Αντωνόπουλος,

7. Krav Maga – Θωμάς Παναγιωτόπουλος,

8. Muay Lerdrit – Θοδωρής Γκίτσας,

9. Νinjutsu – Κώστας Κανάκης,

10. Εyathlon Pankration – Πολυνίκης Τριγάζης,

11. Systema Spetsnaz – Κυριάκος Τσολερίδης,

12. Wing Chun – Μιχάλης Παπαντωνάκης.

Στην διοργάνωση τιμήθηκαν με ειδικό τιμής ένεκεν δίπλωμα, ο γηραιότερος συμμετέχων, ο οποίος ήταν 57 ετών, αλλά και οι 3 πολυπληθέστερες σχολές, οι οποίες ήταν

1η FCS GREECE με 24 συμμετέχοντες,

2η JU-JITSU με 16 συμμετέχοντες,

3η ΕΥΑΘΛΟΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ με 13 συμμετοχές.

Το επόμενο ραντεβού ανανεώθηκε για τις 12-13 Νοεμβρίου 2016, όπου θα διεξαχθεί το 2οΠανελλήνιο Συνέδριο Αυτοάμυνας, ενώ έως τότε έχουν δρομολογηθεί και έρχονται οι εξής εκδηλώσεις

28-29 Noεμβρίου 2015 –Βορειοελλαδικό Συνέδριο Αυτοάμυνας – Θεσσαλονίκη,

5-6 Δεκεμβρίου 2015 – Πανωδωδεκανησιακό συνέδριο Πολεμικών Τεχνών – Ρόδος,

23 – 24 Ιανουαρίου 2016 – Παγκρήτιο Συνέδριο Πολεμικών Τεχνών – Ηράκλειο,

Και ακολουθούν Στερεοελλαδίτικο συνέδριο Πολεμικών τεχνών – Λαμία, Πανθεσσαλικό Συνέδριο Πολεμικών Τεχνών – Βόλος κλπ

Ολες οι διοργανώσεις, τελούνται υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαίδευσης Τεχνών Αυτοάμυνας (Π.Ο.Ε.Τ.Α)

https://www.facebook.com/selfdefense.federation
Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

6ο Aνοιχτό σεμινάριο FCS GREECE Βορείου ΕλλάδοςΣτα συγκεκριμένα αντικείμενα ( μαχαίρι-ραβδί / χρήση-εφαρμογή και άοπλη αντιμετώπιση) ο Master Μιχάλης Κοσσυβάκης έχει διδάξει πάνω από 1000 σεμινάρια σε Ελλάδα και Ευρώπη. 

Δηλώσεις συμμετοχής- πληρωμές στους Διοργανωτές

Wing Chun -FCS GREECE Triandria : 2310945374 , 6945230649

Wing Chun - FCS GREECE Xarilaou : 2311213025 , 6945 294715

Wing Chun - FCS GREECE Kalamaria : 2310425587 , 6946131423

και στο e-mail: fmagreece@gmail.com

Eλάτε στο μεγαλύτερο σεμινάριο Φιλιππινέζικων Πολεμικών τεχνών που έγινε ποτέ στη Βόρειο Ελλάδα. 

Εκπαιδευτείτε στο πρόγραμμα του Filipino Combat Systems Greece σε μια ευχάριστη και φιλική ατμόσφαιρα, σε ένα σεμινάριο γεμάτο γνώσεις και εξειδίκευση.

Ο Μaster Μιχάλης Κοσσυβάκης έχει εμπειρία 40 χρόνια στις Πολεμικές Τέχνες. 

Είναι το πρώτο μέλος του Filipino Combat Systems στην Ευρώπη, ο πρώτος που πήρε τον βαθμό και το δίπλωμα του Εκπαιδευτή της τέχνης στη Γηραιά Ηπειρο και ο μόνος Ελληνας και Ευρωπαίος, που έχει πιστοποιηθεί με τον βαθμό του εκπαιδευτή FCS, στο αρχηγείο της τέχνης FL, USA». 

H Eλληνική Ακαδημία Φιλιππινέζικων Πολεμικών τεχνών, είναι η μόνη αναγνωρισμένη σχολή/ένωση σε όλα τα Βαλκάνια και την Κύπρο από την οικογένεια του Grand Master Remy A. Presas, στην οποία είναι ο Διευθυντής, 

Διδάσκει το FCS Greece Program και φυσικά την τέχνη του Modern Arnis, στην οποία επίσης είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής "Lakan Antas Tatlo – Senior Instructor" και αντιπρόσωπος της MARPPIO στα Βαλκάνια και την Κύπρο. 

Δάσκαλος δεκάδων εκπαιδευτών σε πάνω από 90 διαφορετικά στύλ και συστήματα πολεμικών τεχνών, 

Υπεύθυνος για την εκπαίδευση στο μαχαίρι, της Ομοσπονδίας Φιλιππινέζικων Πολεμικών Τεχνών της Πολωνίας, 
Καθηγητής Αυτοάμυνας σχολής Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ, Καθηγητής Αυτοάμυνας – Αυτοπροστασίας σε Δημόσια ΙΕΚ (Στελέχη Ασφάλειας προσώπων και υποδομών) Προπονητής Καράτε Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, Certified Kick Boxing Trainer by WAKO - ISKA - WKA - IKF - WKC, 
6th Dan Karate by USA KARATE FEDERATION - AKBBA - USMAA...

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

O Mιχάλης Κοσσυβάκης, διδάσκει στον ΚΑΝΑΔΑ (Video)
Tιμή μου, να συμμετέχω σε μια τόσο μεγάλη διεθνή διοργάνωση, και να παρουσιάσω ως εισηγητής τμήμα της δουλειάς μου (μαχαίρι), δίπλα και μαζί με παγκόσμιους πρωταθλητές, Grand Masters και Masters.

Το Filipino Combat Systems Greece θα είναι παρόν, και σε αυτή την εκδήλωση.

Συνεχίζουμε...

Είναι μεγάλη χαρά και τιμή, να είμαι ένας από τους τρεις Ευρωπαίους εκπαιδευτές που θα διδάξουμε σε μια τόσο μεγάλη διεθνή εκδήλωση των Πολεμικών Τεχνών, παρουσία δεκάδων υψηλόβαθμων δασκάλων από πολλά και διαφορετικά στυλ και με τη συμμετοχή εκατοντάδων σπουδαστών από την Αμερική.

Στις 7-8 Νοεμβρίου, στην Οττάβα του Καναδά, το FCS GREECE θα δώσει το παρών, με διδασκαλία μαχαιριού.